Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat d’Eva Serra Margall amb NIF 33942082Q i domicili C/. La Coma, 64 de Manlleu ( BARCELONA ).

Per qualsevol consulta o proposta, contacti’ns en el correu evaserra@happikook.cat

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a España, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI es gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’US vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixin detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’us del mateix. Si l’USUARI no estigués d’acord amb les presents condicions d’us, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjans del mateix.